Francesc Alió i Brea

(Barcelona 1862-1908)

 

Estudià piano amb Carles Vidiella i composició amb Anselm Barba, Antoni Nicolau i Felip Pedrell. Va compondre Sis melodies per a cant i piano (1887) amb versos de Guimerà, Verdaguer, Francesc Matheu i Apel·les Mestres. Publicà un recull de cançons populars catalanes (1891) harmonitzades, amb un pròleg de Felip Pedrell, i algunes peces de piano. Exercí la crítica musical al setmanari El Poble Català. Fou un dels principals iniciadors del renaixement musical català; gràcies a ell, la cançó popular catalana s’introduí en els ambients de la burgesia barcelonina.

 

 

Sardanes enregistrades per la Cobla Contemporània:

Els Segadors:  Es va convertir en l’himne que la Catalunya sobiranista de principi del segle XX necessitava. Les diverses prohibicions de cantar-lo, sobretot durant la Dictadura, van reforçar el sentit identitari d’una cançó que no va ser reconeguda com a Himne Nacional de Catalunya fins a l’any 1993 (1892). Versió solista de tenora amb pedals interpretada per Jordi Paulí i Safont.