Isaac
                Vilanova

Isaac Vilanova i Pàmies
(Igualada, 1979)


Als 8 anys s’inicià en el món de la música al Conservatori d’Igualada on cursà els estudis de solfeig, harmonia i tenora com a deixeble de Concepció Ramió i Jordi Figaró. Paral•lelament seguí els ensenyaments de saxòfon de la mà d’Àngel Pujol i Francesc Gregori. Actualment combina la seva tasca com a intèrpret de tenora a la cobla Ciutat de Terrassa des de l’any 2000 amb la composició de sardanes. Ha format part de la cobla Ressò d’Igualada, de la qual va ser-ne membre fundador l’any 1995.

 

Sardanes enregistrades per la Cobla Contemporània:


El Gato de Gràcia: Dedicada al gran Gato Pérez i a la iniciativa de l’Ysa Mumbrú (2010). Interpretada a la tenora pel mateix autor.