Manuel Oltra i Ferrer

(València, 1922)

 

Als 15 dies de vida ja va venir cap a Barcelona. De petit tenia una gran dèria per la música i als 14 anys va començar els seus estudis musicals compaginant-los amb el treball d’oficinista. El seu mestre guia fou en Josep Font i Sabaté, creador de la sardana Cristineta. Autodidacta, va gaudir d’un enriquiment d’amistat personal i musical amb les tertúlies amb Joaquim Serra i Ricard Lamote. El salt sorprenent en la seva tasca de composició fou Rapsòdia per a piano i cobla (1953), un còctel perfecte i contemporani encara avui. El febrer d’enguany se li va retre un homenatge al Palau de la Música Catalana amb motiu del seu 80è aniversari.

 

Sardanes enregistrades per la Cobla Contemporània:

 

Montjoliu:  Dedicat al Jordi i la Montserrat, parella que regenta l’hostal Cas-Tor de Sant Llorenç de Morunys (1996).