Tots els discs de la botiga de la Contemporània es troben en format mp3. Just després d'efectuar el pagament se li indicarà l'enllaç per a descarregar-se el disc.

 

 

Col·leció Fent Amics

 

 

Fent Amics 1

Any 2010

 

 

Fent Amics 2

Any 2011

 

 

 

Col·leció Contemporanis

 

 

Contemporanis 1

Any 2002

 

 

Contemporanis 2

Any 2003

 

Contemporanis 3

Any 2004

 

 

Contemporanis 4

Any 2005

 

 

 

Contemporanis 5

Any 2006

 

 

 

Contemporanis 6

Any 2007

 

 

Contemporanis 7

Any 2009

 

 

   

Col·leció L'Audició

 

 

L'Audició 1

Any 2003

 

 

 

L'Audició 2

Any 2004

 

 

 

L'Audició 3

Any 2005

 

 

L'Audició 4

Any 2007

 

 

 

L'Audició 5

Any 2008

 

Col·lecció Sardaxou

 

 

Sardaxou 1

Any 2006

 

 

Sardaxou 2

Any 2007

 

 

Sardaxou 3

Any 2008

 

 

 

Sardaxou 4

Any 2009

 

 

 

Sardaxou 5

Any 2010

 

 

Sardaxou 6

Any 2011