Eduard Sendra i Nogués

(Reus, 1979)

 

S’inicia a la música als dotze anys. Cursa els seus estudis musicals de solfeig, harmonia i saxo al Conservatori del Liceu. Posteriorment els continua al Conservatori de Música de Reus, on finalitza els estudis de grau mitjà obtenint la titulació de Professor de Saxo. És contrabaixista de la cobla Reus Jove, de l’orquestra Haendel  i de la Banda Unió Musical.

Pel que fa a la composició, als quinze anys comença a mostrar inquietuds. Miscel·lània és la seva tercera sardana i va ser finalista del 4t Concurs de Composició per a Joves Compositors a Blanes (2001).

 

 

Sardanes enregistrades per la Cobla Contemporània:

 

Miscel·lània:  Inspirada en sentiments contradictoris, desenganys, emocions i vivències personals (2001).