Joaquim Font i Planella

(Vic, 1983)

S’inicia en l’aprenentatge de la música a l’Escola de Música de Vic, on, a més d’iniciar els seus estudis de trompeta, estudia harmonia i contrapunt amb Josep Baucells i orgue amb Modest Moreno. Continua els estudis de trompeta amb el mestre Ramon Mora. Forma part de diversos grups de música popular. Diplomat en Magisteri Musical, actualment es dedica a la docència. És trompetista de la cobla Contemporània.

 

 
Sardanes enregistrades per la Cobla Contemporània:


Quins teutons...:
(2012) Dedicada al seus pares, Josep i Quimi. Temes originals de la 9a simfonia de L.V. Beethoven, la Sonata núm. 11 per a piano (Rondo alla Turca) de Wolfgang Amadeus Mozart i la Dansa hongaresa núm. 5 de J. Brahms.


Això és la guerra!:
(2011) Dedicada al seu mestre Ramon Mora. Temes originals de La valquiria, Els mestres cantaires de Nuremberg, Lohengrin i Tannhäuser, de Richard Wagner.