Jordi Leon i Royo

(Barcelona, 1952)

 

Va cursar estudis musicals al Conservatori Municipal de Barcelona, on obtingué el Títol Superior d’Oboè. Posteriorment va ser deixeble de Manuel Oltra i Antoni Ros-Marbà pel que fa a harmonia, contrapunt, instrumentació i direcció d’orquestra. És un dels flabiolaires més destacats -deixeble de Narcís Paulís- i un pedagog que ha exercit el seu mestratge al Conservatori Municipal de Barcelona i al del Liceu. Aquest neguit en l’ensenyament l’ha induït a crear un extens tractat per a l’estudi d’aquest instrument.

 

 

Sardanes enregistrades per la Cobla Contemporània:

 

Per molts anys !: Dedicada per a la celebració de diversos aniversaris en l’àmbit familiar i amical (2001).