Max Havart

(Perpinyà, 1924-2006)

 

Als onze anys s’inicia amb estudis de teoria, solfeig i clarinet. Comença la seva carrera d’instrumentista de tible a la cobla Goge.Lafon (Catalunya Nord). L’any 1967 és nomenat professor d’instruments catalans a l’Escola Nacional de Música de Perpinyà. Creador de diversos mètodes pedagògics per a l’ensenyament del tible i la tenora. Autor de 207 sardanes, 53 balls vuitcentistes i 130 harmonitzacions de ballets d’arreu de Catalunya. La seva gran passió, a més de la vida familiar i professional, és la pesca de la truita a l’Alt Vallespir.

 

 

Sardanes enregistrades a la col.lecció Contemporanis i L'Audició:

 

L’avi Vador:  Obligada de fiscorn, Dedicada a Josep Riumalló, fiscorn primer de la cobla La Principal de la Bisbal (1977).